Welcome sa Romance Comics

Ang Romance Comics ay nagbibigay sa inyo ng dumaraming bilang ng digital na mga aklat, mula sa mga nakakaantig na kuwento ng pag-ibig hanggang sa nakakamanghang sci-fi (science fiction), sa website, smartphone at tablet PC. Mahigit sa 21,400 komiks at 0 na nobela ang mayroon, at nag-a-update kami ng mga aklat araw-araw!!
* Pakisuyong tandaan na ang website na ito ay inihanda pangunahin sa English kahit na iniaalok ang mga aklat sa English, Korean, Chinese, Japanese, French, at iba pa.

1.Magparehistro Na, Wala Namang Bayad!

Sumali na sa Romance Comics ngayon! Kailangang maging miyembro bago makabili ng anumang digital na aklat. Pagkatapos ng rehistrasyon, dadami ang pahina ng sampol na puwedeng makita!

[Hindi pa miyembro vs. Miyembro na]

  Hindi pa miyembro (Walang bayad) Miyembro na (Walang bayad)
Bumili ng digital na mga aklat noHINDI PUWEDE yesPUWEDE
Sampol na Pahina
(Komiks na Harlequin)
15 - 30 pahina 25- 50 pahina
Sampol na Pahina
(Mga aklat na walang bayad)
Limitado Lahat ng Pahina
I-post ang komento Hindi Puwede Puwede

2.Bumili ng digital na aklat na gusto mo

MADALING MAKABILI NG KAHIT ANONG AKLAT NA GUSTO MO! Pagkatapos mag-log-in, pindutin ang 'Buy' sa ilalim ng titulo ng aklat na gusto mong basahin.
Pakisuyong pumili ng alinman sa haba ng panahon ng pagbabasa (Isang araw na renta o habang-miyembro) bago bumili ng komiks.

site image

Paraan ng Pagbabayad: Tatanggapin namin ang Paypal o credit card (Visa, Master card, American Express, Discover, Diners Club, JCB).

Mga Presyo

Haba ng panahon ng pagbabasa Presyo Mga serbisyo
Komiks
(Isang araw na renta)
$2.99–$27.99 Puwede mong basahin ang aklat hanggang sa 23:59:59 (PST/PDT) ng sumunod na araw ng iyong pagbili.
Komiks
(Habang-miyembro)
$4.99–$46.69 Mababasa mo mula sa araw ng iyong pagbili at habang-miyembro.
Komiks
(Upgrade)
$2.00–$18.70 Ang haba ng panahon ng pagbabasa ay naiiba mula sa Isang araw na renta hanggang sa habang-miyembro.

3.Magbasa ng digital na aklat kahit saan at kahit kailan

Hindi kailangang mag-install ng viewer. Hindi rin kailangang mag-install ng anumang software.

site image

Inirerekomendang kapaligiran para sa viewer

Mga detalye para sa kapaligiran ng PC

OS Mga Browser
Windows 8/7/Vista Internet Explorer 9 o mas bago/ Google Chrome/
Safari 5.1 o mas bago/ Firefox7 o mas bago
Windows XP Google Chrome/ Safari 5.1 o mas bago/ Firefox7 o mas bago
MacOS X 10.6 o mas bago Google Chrome/ Safari 5.1 o mas bago/ Firefox7 o mas bago

Smartphone / Tablet

4.Hanapin ang iba pang mga paraan para magbasa ng digital na mga aklat

Aking Points

Kung mayroong 299 points, makakarenta ka ng isang komiks (Isang araw na renta).

My Points

Kung Paano makapagparami ng Aking Points?

Haba ng panahon ng pagbabasa Presyo Points
Komiks
(Isang araw na renta)
$2.99–$27.99 2pt–27pt
Komiks
(Habang-miyembro)
$4.99–$46.69 4pt–46pt
Komiks
(Upgrade)
$2.00–$18.70 2pt–18pt

5.I-enjoy Na ang Romance Comics!

Komiks na Harlequin
MGA KUWENTO NG PAG-IBIG NA LAGING MAY MASAYANG PAGTATAPOS SA MARAMING WIKA !

TOP
TOP

Notice

You are about to enter a content that may contain mature content.
Do you want to proceed?

YES NO